( سوالات خردادماه 1395 پایه سوم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات الف
1 قرآن 3 Download
2 تاریخ 3 Download
3 عقاید 3 Download
4 نحو 4 Download
5 نحو 5 Download
6 تجزیه و ترکیب Download
7 بلاغت مختصر Download
8 بلاغت جواهر Download

»» برای دانلود سوالات بصورت یکجا کلیک کنید.