( سوالات ارتقایی مردادماه  1395 پایه دهم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 اصول 1 بخش اول Download
2 اصول 1 بخش دوم Download
3 اصول 2 بخش اول Download
4 اصول 2 بخش دوم Download
5 تفسیر Download
6 درایه Download
7 فقه 6 بخش اول Download
8 فقه 6 بخش دوم Download
9 فلسفه بخش اول Download
10 فلسفه بخش دوم Download

»» برای دانلود کلیه سوالات صورت یکجا کلیک کنید.