( سوالات ارتقایی مردادماه  1395 پایه ششم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 آئین نگارش Download
2 اصول 3 بخش اول Download
3 اصول 3 بخش دوم Download
4 تاریخ 6 Download
5 حکومت Download
6 علوم حدیث Download
7 علوم قرآنی التمهید Download
8 علوم قرآنی فارسی Download
9 فقه 5 بخش اول Download
10 فقه 5 بخش دوم Download
11 فقه 6 بخش اول Download
12 فقه 6 بخش دوم Download
13 فلسفه Download
14 نهج البلاغه 3 Download

»» برای دانلود کلیه سوالات صورت یکجا کلیک کنید.