( سوالات ارتقایی مردادماه  1395 پایه پنجم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 اصول 2 بخش اول Download
2 اصول 2 بخش دوم Download
3 تاریخ 5 Download
4 عقاید 5 بخش اول Download
5 عقاید 5 بخش دوم Download
6 فقه 3 بخش اول Download
7 فقه 3 بخش دوم Download
8 فقه 4 بخش اول Download
9 فقه 4 بخش دوم Download
10 قرآن 5 Download
11 نهج البلاغه 2 Download

»» برای دانلود کلیه سوالات یکجا کلیک کنید.