( سوالات ارتقایی مردادماه 1395 پایه سوم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 اخلاق 3 Download
2 بلاغت بخش اول Download
3 بلاغت بخش دوم Download
4 بلاغت مختصر بخش اول Download
5 بلاغت مختصر بخش دوم Download
6 تاریخ 3 Download
7 تجزیه و ترکیب Download
8 عقاید 3 بخش اول Download
9 عقاید 3 بخش دوم Download
10 قرآن 3 Download
11 نحو 5 بخش اول Download
12 نحو 5 بخش دوم Download
13 نحو 4 بخش اول Download
14 نحو 4 بخش دوم Download

»» برای دانلود کلیه سوالات بصورت یکجا کلیک کنید.