( سوالات خردادماه 1395 پایه ششم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات الف
1 علوم قرآن فارسی Download
2 علوم حدیث Download
3 فلسفه Download
4 اصول 3 Download
5 فقه 5 Download
6 فقه 6 Download
7 علوم قرآن مختصر التمهید Download

»» برای دانلود سوالات بصورت یکجا کلیک کنید.