( سوالات خردادماه 1395 پایه اول حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات الف
1 قرآن 1 Download
2 تاریخ 1 Download
3 احکام Download
4 صرف Download
5 منطق 1 Download
6 منطق شهید مطهری Download
7 نحو 1 (البدایه النحو) Download
8 نحو 1 (هدایه،صمدیه) Download

»» برای دانلود سوالات بصورت یکجا کلیک کنید.