( سوالات شهریورماه 1394 پایه نهم آموزش غیرحضوری و مجازی)
ردیف توضیحات الف ب
1 اصول Download Download
2 فقه 4 Download Download
3 فقه 5 Download Download
4 فلسفه Download Download
5 تفسیر Download -
6 رجال Download -

»» برای دانلود بخش (الف) بصورت یکجا کلیک کنید.

»» برای دانلود بخش (ب) بصورت یکجا کلیک کنید.