( سوالات شهریورماه 1394 پایه هشتم آموزش غیرحضوری و مجازی)
ردیف توضیحات الف ب
1 اصول 1 Download Download
2 اصول 2 Download Download
3 فقه 3 Download Download
4 تفسیر Download -
5 رجال Download -
6 عقاید Download -

»» برای دانلود بخش (الف) بصورت یکجا کلیک کنید.

»» برای دانلود بخش (ب) بصورت یکجا کلیک کنید.