( سوالات ارتقایی مردادماه  1394 پایه ششم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 اصول 3 Download
2 تاریخ 6 Download
3 حکومت Download
4 علوم حدیث Download
5 فلسفه Download
6 نگارش Download
7 نهج البلاغه 3 Download
8 فقه 5 Download
9 فقه 6 Download
10 علوم قرآن فارسی Download
11 علوم قرآن مختصر التمهید Download

»» برای دانلود کلیه سوالات صورت یکجا کلیک کنید.