( سوالات ارتقایی مردادماه  1394 پایه پنجم حوزه های علمیه )
ردیف توضیحات دانلود
1 قرآن 5 Download
2 تاریخ 5 Download
3 عقاید 5 Download
4 فقه 3 Download
5 فقه 4 Download
6 اصول 2 Download
7 نهج البلاغه 2 Download

»» برای دانلود کلیه سوالات یکجا کلیک کنید.